รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565

วันที่ของกิจกรรม : 8 พ.ย. 2562

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. และนายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี นายอนุกูล ปีดแก้ว  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ ถนนข้าวสาร กรุงเทพฯข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ