รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

“การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”

วันที่ของกิจกรรม : 2 มี.ค. 2563

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” และมอบนโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน อีกทั้งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องปริ้นซ์ บอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” และมอบนโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และคณะผู้บริหารกระทรวงพม. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมงาน อีกทั้งมีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 21 หน่วยงาน เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องปริ้นซ์ บอลรูม 2-3 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานครบรรยากาศภาพกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ