รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN)

วันที่ของกิจกรรม : 23 ส.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แถลงการจัดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ส.ค. 2561 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
แถลงการจัดงานมหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) ประจำปี 2561 pic_20182308134134_2.jpgpic_20182308134134_3.jpgpic_20182308134134_4.jpgpic_20182308134135_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ