รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก เรื่อง “มหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

วันที่ของกิจกรรม : 22 ส.ค. 2561

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก เรื่อง “มหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการ เรื่องเด่น ประเด็นเด็ก เรื่อง “มหกรรมสร้างสรรค์พลังบวกในเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ณ.กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กำลังบันทึกเทประหว่างการบันทึกการถ่ายทำระหว่างการบันทึกการสัมภาษณ์บรรยากาศโดยรวมบรรยากาศโดยรวม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ