รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการลดพลังงานและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยครั้งที่ 1/2563

วันที่ของกิจกรรม : 16 มี.ค. 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอาทิตย์ เผ่าจินดา เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการลดพลังงานและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยครั้งที่ 1/2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดพลังงานและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

คลังภาพ (Gallery)
 นายอาทิตย์ เผ่าจินดา  เลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรการลดพลังงานและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยครั้งที่ 1/2563 บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ