รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

เรื่องการคำนวณต้นทุนการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย

วันที่ของกิจกรรม : 12 มี.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับ Mr.Gary Rissor จากองค์การ UNICEF ประเทศไทย ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร นักวิจัยจาก TDRI และทีมงาน เรื่องการคำนวณต้นทุนการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย เพื่อกำหนดนโยบายทางเลือกที่จะใช้ในการคำนวณต้นทุน เพื่อนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมของหน่วยงานด้านการคุ้มครองเด็ก ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้านเด็กในปัจจุบันและอนาคต

คลังภาพ (Gallery)
 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือร่วมกับ Mr.Gary Rissor จากองค์การ UNICEF ประเทศไทย บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ