รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันที่ของกิจกรรม : 12 ต.ค. 2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน บันทึกเทปประเด็นการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อจัดทำวีดิทัศน์ ประกอบการให้ความรู้แก่แกนนำเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหารตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 รายการกู๊ดมอร์นิ่ง 5 เช้าวันใหม่

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211210150026_1.JPG

จำนวนผู้เยี่ยมชม 55 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ