รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ครั้งที่ 3/2563

วันที่ของกิจกรรม : 26 มี.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณ เพื่อบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ครั้งที่ 3/2563การประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. ครั้งที่ 3/2563 บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ