รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

นักเรียนญี่ปุ่นโครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand

วันที่ของกิจกรรม : 13 ธ.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00น. นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำนักเรียนญี่ปุ่นโครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand และคณะจำนวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนอข้อมูลของประเทศญี่ปุ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เรียนรู้การรำไทย ร้อยมาลัย พาเยี่ยมชมโรงเรียนสตรีวิทยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาในด้านต่างๆ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน นำนักเรียนญี่ปุ่นโครงการ JENESYS 2019 Outbound Program to Thailand  และคณะจำนวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยาเยี่ยมชมโรงเรียนสตีวิทยาทำกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ