รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

คณะเจ้าหน้าที่จาก Save The Children เข้าหารืออธิบดีและผู้บริหาร

วันที่ของกิจกรรม : 3 ก.ค. 2560

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. Ms.Karen Flanagan ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็กและคณะ จากองค์การช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Save The Children) เยี่ยมคารวะนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้บริหารกรมฯ พร้อมหารือในประเด็น บทบาทและภารกิจของกรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสถานรองรับเด็ก ,กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานรองรับเด็ก ,นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนของประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
ภาพการหารือ 1ภาพการหารือ 2ภาพการหารือ 3
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ