รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562

วันที่ของกิจกรรม : 14 ธ.ค. 2562

การประชุมประเมินผลการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2562 คณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 และเข้าร่วมการประชุมประเมินผลการเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะเยาวชนฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ จากการเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 52 วัน ณ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และมาเลเซีย ซึ่งจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

คลังภาพ (Gallery)
นางงามชื่น ด้วงหวา ผู้อำนวยการกลุ่มแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการประชุมคณะเยาวชนฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ จากการเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 52 วัน ณ ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และมาเลเซีย ซึ่งจะนำประสบการณ์ที่ได้รับมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมถ่ายภาพหมู่รวมกัน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ