รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุม การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทางสังคม : โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ของกิจกรรม : 11 มี.ค. 2563

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทางสังคม : โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

คลังภาพ (Gallery)
นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุม  การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ทางสังคม : โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม.  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม.  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารกระทรวง พม.  ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ