รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ของกิจกรรม : 20 ธ.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ