รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

วันที่ของกิจกรรม : 2 ธ.ค. 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เตรียมประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดย. ณ ห้องประชุม 404 รัฐสภา

คลังภาพ (Gallery)
นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เตรียมประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563นายอนุกูล ปีดแก้วองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเตรียมประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563บรรยากาศการประชุมบรรยากาศการประชุม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ