รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563

วันที่ของกิจกรรม : 13 ธ.ค. 2562

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ซึ่งนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายอนุกูล ปีดแก้ว) เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับนโยบายรวมกว่า 500 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

คลังภาพ (Gallery)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายอนุกูล ปีดแก้ว) เข้าร่วมงานดังกล่าวบรรยากาศโดยร่วม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ