รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

องค์ความรู้และเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน

วันที่ของกิจกรรม : 3 ส.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน หารือการเชื่อมต่อการทำงานองค์ความรู้และเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนกับคณะทำงานจากสถาบันรามจิตติ เพื่อหนุนเสริมการทำงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ ณ.ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

คลังภาพ (Gallery)
ผู้ร่วมสนทนาอีกท่านผู้ร่วมสนทนาอีกท่านบรรยากาศโดยรวมการประชุมภาพบรรยากาศห้องประชุมบรรยากาศห้องประชุมบรรยากาศห้องประชุมบรรยากาศโดยรวม
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ