รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมหารือกับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสหพันธรัฐมาเลเซีย

วันที่ของกิจกรรม : 11 เม.ย. 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย (คณะกรรมการประชากรและครอบครัวแห่งชาติมาเลเซีย) Study Visit from the National Population & Family Department Board (NPFDB)ซึ่งมาศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นของไทย จำนวน 9 คน

คลังภาพ (Gallery)
นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซียคณะผู้ศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซียคณะเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนบรรยากาศการประชุมการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ