รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

สถิติการรับเข้าอุปการะ ประจำเดือน กันยายน 2562 ของเด็กไทย (30 แห่ง)  (Size 1.03 MB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562  (Size 613.14 KB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561  (Size 25.7 KB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560  (Size 464.98 KB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559  (Size 6.52 MB)
สถิติผู้ใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2563  (Size 253.37 KB)
สถิติการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2562  (Size 120.2 KB)
สถิติการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมชาวไทยและบุตรบุญธรรมต่างประเทศ  (Size 237.34 KB)
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2562  (Size 253.25 KB)
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2561  (Size 169.13 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ