รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

สถิติการมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2562  (Size 120.2 KB)
สถิติการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมชาวไทยและบุตรบุญธรรมต่างประเทศ  (Size 237.34 KB)
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2562  (Size 253.25 KB)
สถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2561  (Size 169.13 KB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 )  (Size 464.98 KB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559  (Size 793.88 KB)
แผ่นพับ สถิติข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2559
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ