รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

งานวิจัย

รายงานผลการศึกษา บทบาทของ อปท กับกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว  (Size 6.76 MB)
รายงานผลการศึกษา สถานภาพการสร้างและสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมของหน่วยงาน  (Size 2.33 MB)
รายงานการศึกษาการส่งเสริมกระบวนการทางความคิด (Mindset) เด็กและเยาวชนไทยสู่ประเทศไทย 4.0  (Size 1.16 MB)
รายงานการศึกษาการส่งเสริมให้ท้องถิ่นสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน และกลุ่มเด็กและเยาวชน  (Size 1.16 MB)
รายงานการศึกษา ความต้องการของวัยรุ่นและเยาวชนด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม  (Size 2.33 MB)
รายงานการวิจัยระดับโลก เรื่อง เด็กในสถาวะถูกจำกัดเสรีภาพ  (Size 1.06 MB)
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  (Size 149.13 KB)
งานวิจัยเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น การสำรวจปัญหาและความต้องการการสนับสนุนในการรักษาพยาบาล  (Size 238.47 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ