รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ ดย.

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ ดย.

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (Size 1.51 MB)
รายงานผลการประเมิน ดย. 2558 ฉบับสมบูรณ์  (Size 6.2 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ