รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » แผนปฎิบัติราชการประจำปี

แผนปฎิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ ดย. ประจำปี 2563  (Size 16.48 KB)
แผนปฏิบัติราชการ 62  (Size 2.5 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของ พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3-4)  (Size 89 KB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3-4)
แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้งานของ พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 236.03 KB)
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 206.79 KB)
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 575.03 KB)
โครงการประจำปีงบประมาณ 2561  (Size 13.24 KB)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Size 20)
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดย.  (Size 1.97 MB)
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  (Size 4.83 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 2.62 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ