รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » แผนปฎิบัติราชการ

แผนปฎิบัติราชการ

แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดย.  (Size 1.97 MB)
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  (Size 4.83 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 1.51 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 2.62 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ