รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของ พมจ.

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของ พมจ.

แผนปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Size 20)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (Size 20)
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (Size 575.03 KB)
แนวทางการดำเนินงานระหว่าง พมจ. และ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 206.79 KB)
แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้งานของ พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (Size 236.03 KB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3-4)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายของ พมจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาส 3-4)  (Size 89 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ