รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำกล่าวเปิดงาน

คำกล่าวเปิดงาน

คำกราบทูลรายงาน พระเจ้าวรวงศ์ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสที่คณะเยาวชนโครงการเรือนเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี2557
คำกล่าวให้โอวาท โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสที่คณะเยาวชนโครงการเรือนเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี2557
คำกล่าวเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คำประกาศเจตนารมณ์การสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อเด็กเนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นโยบายและข้อคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแก่ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอภารกิจแห่งรัก : รัก ”ให้” รัก “เป็น” Mission of Love
คำกล่าวเปิดพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "พม.Land ดินแดนแห่งค่านิยม 12 ประการ"
คำกล่าวของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "สร้างความสุขสู่สังคมไทย"
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ