รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » สาระความรู้

สาระความรู้

สถิติข้อมูล และสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน (แผ่นพับ)  (Size 936.18 KB)
(ไฟล์เสียง) คู่มือการตรวจประเมิน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (FL) ฉบับที่ 2
รหัสงบประมาณ ดย. 2558  (Size 4.88 MB)
สรุปขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายผ่านระบบ e-GP และ GFMIS  (Size 2.96 MB)
เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร พม. ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดย ผอ.สท. ประสงค์ให้บุคลากร สท. ศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานต่อไป  (Size 12.68 KB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ