รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน เงินอุดหนุนบุตร
ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน จักรพรรดิ ดวงสา
ที่อยู่ 38หมู่11 บ้านหนองแขม ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง
จังหวัด ศรีสะเกษ
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ 0655973047
e-Mail Address chakkaphatbuangsa@gmail.com
อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) พมจ.ศรีสะเกษ เงินอุดหนุนบุตร
รายละเอียดการร้องเรียน ช่วยเช็คเงินอุดหนุนบุตรให้ด้วยครับ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ร้องทุกข์
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ