รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน ได้รับการชี้แจ้งเรื่องการค้างจ่ายเงินสนับสนุน
ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน นางสาว ชญากานต์ ศรีอุบลมาศ
ที่อยู่ ซ.นวมินทร์149 ถ.นวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 029440862
โทรศัพท์มือถือ 085-0208-945
e-Mail Address csriubolmat@gmail.com
อาชีพ นักศึกษา
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการเด็กในครอบครัวและชุมชน
รายละเอียดการร้องเรียน ได้รับการชี้แจ้งจากเจ้าหน้าที่แอ็ดเรื่องการค้างจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคม - พฤษจิกายน 2563 ว่าจะนำจ่ายทบยอดในช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 แทน
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ทุจริต
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ