รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน ไม่ได้รับเงินสนับสนุน จากกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน นางสาว ชญากานต์ ศรีอุบลมาศ
ที่อยู่ ซ.นวมินทร์149 ถ.นวมินทร์ นวลจันทร์ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 029440862
โทรศัพท์มือถือ 085-0208-945
e-Mail Address csriubolmat@gmail.com
อาชีพ นักศึกษา
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการเด็กในครอบครัวและชุมชน
รายละเอียดการร้องเรียน เนื่องจากดิฉันนางสาวชญากานต์ ได้รับเงินสนับสนุนรายเดือน จำนวน 750 บาทจากกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการเด็กในครอบครัวและชุมชน อย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่เมื่อเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาไม่ได้รับเงินของ 2 รายเดือนนั้น จึงได้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่แอ็ด ได้ให้คำตอบว่าเจ้าหน้าที่จ่ายเดินทางกลับต่างจังหวัด และจะให้เงินทบ 3 เดือนในงดจ่ายมกราคม 2564 แต่ยอดเงินที่ให้จริงแค่ 750 บาทสำหรับเดือนธันวาคม ดิฉันจึงได้สอบถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่แอ็ดอีกครั้ง ได้รับคำตอบที่ไม่เหมือนเดิม คือ มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กรว่าไม่จ่ายเงินเดือนธันวาคม - พฤศจิกายนแล้ว จึงมาร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบความเป็นจริง เพื่อความชัดเจน โปร่งใสของการจ่ายเงินสนับสนุนของกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการเด็กในครอบครัวและชุมชน
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ทุจริต
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ