รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

เรื่อง จัดซื้อพัสดุค่ะ

ได้รับงบลงทุนจัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๓๐ ชุด แต่การเงินและพัสดุจัดซื้อโต๊ะ 15 ตัว เก้าอี้ ๓๐ ตัว โดยบอกว่าโต๊ะตัวหนึ่งนั่งได้สองคน..อยากทราบว่าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ถูกต้องไหมค่ะ แล้วจะลงทะเบียนหมายเลขครุภัณฑ์อย่างไรค่ะ....จาก  บพด.สุรินทร์ค่ะ

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 10 ธ.ค. 60 14:32:25

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ