รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์


Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/_webheader.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/dcy.go.th/:/tmp/) in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/subsitesource/vision.php on line 8
หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

พันธกิจ (Mission) 

1. การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

2. การบริการด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

ค่านิยม

รายงานอย่างเที่ยงตรง มั่นคงในหลักการ บริการด้วยไมตรี

เป้าประสงค์ (Goal)

ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI)

1. ระบบการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

2. ข้อเสนอแนะถูกนำไปปฏิบัติ

 

 

 


Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/_webfooter.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/dcy.go.th/:/tmp/) in /space/vhosts/dcy.go.th/httpdocs/webnew/subsitesource/vision.php on line 94
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ