รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พ.ค. 2561 : ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ข่าวเด่น

QR Code แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561

15 ก.พ. 2561 : Info graphics สรุปความก้าวหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวเด่น

Info graphics สรุปความก้าวหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

15 ก.พ. 2561 : Info graphics กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวเด่น

Info graphics กรมบัญชีกลางจ่ายเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

19 ม.ค. 2561 : Info graphics 4 ขั้นตอนควรรู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ข่าวเด่น

4 ขั้นตอนควรรู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

19 ม.ค. 2561 : Info graphics พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กระทบ Fleet card อะไรบ้าง

พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง 2560 กระทบ Fleet card อะไรบ้าง

19 ม.ค. 2561 : Info graphics บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิอะไรบ้าง ข่าวเด่น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิอะำรบ้าง

19 ม.ค. 2561 : Info graphics บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีคุณลักษณะอย่างไร ข่าวเด่น

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีคุณลักษณะอย่างไร

19 ม.ค. 2561 : Info graphics รู้ใช่ไหมว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์ ข่าวเด่น

รู้ใช่ไหมว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ใครได้ประโยชน์

17 ม.ค. 2561 : Info graphics รายงานการเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข่าวเด่น

รายงานการเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

16 ม.ค. 2561 : Info graphics การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ข่าวเด่น

การใช้สิทธิกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

16 ม.ค. 2561 : Info graphics โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ข่าวเด่น

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

16 ม.ค. 2561 : Info graphics รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาฟรี ข่าวเด่น

รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาฟรี

16 ม.ค. 2561 : Info graphics ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิส์ (e-market) ข่าวเด่น

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิส์ (e-market)


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ