รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ตรวจสอบด้านการเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2563 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ของกิจกรรม : 29 มิ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปตรวจสอบด้านการเงินฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20200207094941_1.jpgpic_20200207094941_2.jpgpic_20200207094941_3.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ