รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

ตรวจสอบด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ของกิจกรรม : 27 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 นางชานัญชิดา ทศบุศย์ หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวนิตยา โมลาสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนางสาวกนิษฐา กันทะมูล เจ้าหน้าที่ธุรการ เดินทางไปตรวจสอบด้านการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20191106094142_1.jpgpic_20191106094142_2.jpgpic_20191106094142_3.jpgpic_20191106094143_4.jpgpic_20191106094143_5.jpgpic_20191106094143_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ