รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ติดต่อเรา

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์อัตโนมัติ : 0 2255 5850 -7, 0 2253 9116-7 ต่อ 126,144

โทรศัพท์สายตรง : 0 2651 7762 , 065 9857320

โทรสาร : 0 2651 7762

 

www.facebook.com/กลุ่มตรวจสอบภายใน

E-Mail : audit.dcy@gmail.com

 

 

แผนที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ