รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พื้นที่จ.ชลบุรี

ขอสอบถาม เพื่อความชัดเจน กรณีได้รับอุดหนุนเด็กแรกเกิดไปแล้ว 6 เดือน ถึง เดือนต.ค.61 และในเดือนพ.ย.61 ไม่ได้รับ พร้อมกับรายชื่อได้ถูกส่งไปยังส่วนกลาง กรณีรายชื่อไม่ถูกส่งเบิก อย่างนี้ยังจะได้รับหรือไม่ เพราะฐานะครอบครัวปัจจุบันนี้ มีรายได้ไม่ถึง 3,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งรายได้ที่ส่งไปให้ตรวจสอบนั้น ปี 2559 และปัจจุบันนี้ ไม่ได้ทำงานแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 

ถูกใจ
โดย โพสเมื่อ 12 ธ.ค. 61 12:12:36

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ